ELIAS provádí údržbu vyhrazených elektrických zařízení do 1000V a hromosvodů v objektech třídy A. Pravidelná údržba elektrického zařízení je důležitá pro jeho správnou funkci a bezpečnost uživatelů.

Především ve starých instalacích z hliníkových vodičů je údržba velice důležitá. Jednou z nepříjemných vlastností hliníku je, že “teče”, takže je nutné pravidelně dotahovat šroubové spoje. Jinak v nich dochází ke vzniku přechodových odporů a zahřívání spoje, vyžíhání a vypálení materiálu, což může mít za následek zkrat nebo i požár.

Firma provádí také údržbu osvětlení především ve školách, administrativních budovách a průmyslových objektech, kde se na svítidlech může usazovat prach. To vede ke snížení schopnosti chlazení těles svítidel. Následkem bývají převážně mezizávitové zkraty ve vinutí tlumivek, vlivem vysoké teploty může dojít i ke vznícení prachu, pokud je hořlavý (například stolárny).

Pravidelná údržba se týká také vyhřívání okapů, především kontrola žlabů a upevnění topných kabelů. Usazování nečistot ve žlabech má za následek zvýšení provozních nákladů, protože voda, která v čistém žlabu volně odteče do kanalizace, se ve znečištěném žlabu drží v usazeninách a aktivuje zbytečně vlhkostní čidla.

Hromosvody vyžadují také pravidelnou údržbu, zejména provedení FeZn (pozinkovaná ocel), protože časem dochází ke ztrátě ochranné zinkové vrstvy, především ve šroubových spojích. Na nich se mohou objevovat první stopy koroze. Při rozšíření koroze na hromosvodní soustavě mohou vzniknout velké přechodové odpory ve šroubových spojích a při úderu blesku do soustavy se zahřejí tak, že mohou být příčinou požáru.

Cena prací je stanovena individuálně rozpočtem podle aktuálního stavu zakázky.

Pokud není cena stanovena rozpočtem, je v sazbě 300,-Kč/hod + DPH.

Doprava je účtována v sazbě 8,50Kč/km + DPH.

Pokud potřebujete údržbu Vašeho zařízení, volejte ELIAS – 603 715 240.