TERMOSTATY – PŘÍLOŽNÉ

Připevňují se přímo na potrubí topných systémů a snímají jeho teplotu. Používají se například k ovládání čerpadel.

TERMOSTATY – PROSTOROVÉ

Měří skutečnou teplotu v místnosti a regulují činnost topné soustavy tak, aby se skutečná teplota dosáhla a udržovala se bez výkyvů na nastavené požadované hodnotě. Programovatelné termostaty mají programování v denním, týdenním režimu atd.
Drátové termostaty jsou určeny pro pevnou montáž na stěnu a připojení k topnému systému pomocí kabelu.
Bezdrátové termostaty je možné podle jejich provedení také volně položit např. na stůl nebo skříňku. Fungují jako vysílač signálu, který je zaznamenán v přijímací jednotce, která se umisťuje u topného systému a je s ním propojena pomocí kabelu nebo systémem vidlice – zásuvka. Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem se pohybuje podle prostředí a dosahu, standartně cca 100m na volném prostoru.

SERVOPOHONY

Jsou určeny pro pohon např. ventilů řídících průtok vody v nízkotlakých teplovodních okruzích.

EKVITERMNÍ REGULÁTORY VYTÁPĚNÍ

Zajišťují přesnou a pohodlnou kontrolu ve vytápěných prostorách. Udržují optimální komfortní podmínky přizpůsobováním požadované teploty topné vody úrovni venkovní teploty. Jsou určeny pro systémy vytápění malých a středních objektů, osazených radiátory nebo podlahovým vytápěním (nebo jejich kombinací) a jsou rovněž vhodné pro jedno nebo vícegenerační rodinné domky.

ČIDLA

Termistorová čidla se podle konstrukce používají pro snímání teploty venkovního prostředí, teploty protékající vody nebo teploty v podlaze apod. Jsou připojovány k regulátorům topných systémů.
Vlhkostní čidla v systémech vyhřívání okapů pomocí topného odporu rozpustí napadaný sníh a vzniklá voda propojí jejich kontakty, čímž uvede systém do provozu.