OCHRANA OKAPŮ PŘED MRAZEM

Používají se tam, kde zamrzání okapových žlabů, svodů, střešních úžlabí, plochých střech a dalších částí střešních konstrukcí způsobují poškození fasád, okapových soustav, zatékání do objektů a tvorbu nebezpečných rampouchů.
Systémy ochrany okapových žlabů a svodů proti zamrzání používají topné kabely v kombinacich s teplotním čidlem, vlhkostními čidly, intervalovým nebo sněžným termostatem; nebo samoregulační topné kabely, které mění plynule svůj výkon v závislosti na okolní teplotě.

OCHRANA POTRUBÍ PŘED MRAZEM

Chrání před zamrzáním vodovodní a kanalizační potrubí, ventily, čerpadla, napáječky pro zvířata, nádrže a zásobníky s vodou.
Tyto systémy používají odporové topné kabely, odporové topné kabely se zabudovaným termostatem, samoregulační topné kabely, topné kabely s konstantním výkonem a speciální topné kabely na bezpečné napětí.

OCHRANA VENKOVNÍCH PLOCH PŘED SNĚHEM A NÁLEDÍM

Používá se vyhřívání přístupových cest, chodníků, vjezdů do garáží, venkovních schodišť, kolejnic pojezdových vrat, odtokových kanálků, nakládacích ramp apod.
Systém obsahuje topné kabely, teplotní čidla, vlhkostní čidla a elektronický termostat nebo sněžný regulátor.