PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

Přepětí je jev, který vzniká při přímém i nepřímém úderu blesku, při výpadcích elektřiny v rozvodných sítích, při zapínání a vypínání průmyslových strojů i domácích spotřebičů. Tento jev může poškodit nejen citlivější elektrospotřebiče, ale i silnoproudá zařízení.

Hromosvod na objektu není ochrana před přepětím! Hromosvod zachycuje blesk a svádí jej přes soustavu svodů bezpečně do země. Při tom může být část bleskového proudu zavlečena do elektroinstalace v objektu například přes zemnič nebo indukcí.

Vnitřní ochrana proti blesku a přepětí chrání Vaše domy i zařízení. Použití přepěťových ochran minimalizuje materiální škody nejen na domácích spotřebičích, průmyslových zařízeních, ale i na pevných instalacích.

Svodiče přepětí se dělí na svodiče bleskových proudů třídy B(I) – ochrana proti bleskovým proudům, které se instalují na místech možného vstupu bleskového proudu do elektroinstalace budovy; svodiče přepětí třídy C(II) – ochrana proti atmosférickým i spínacím přepětím, které se instalují do hlavních a opakovaně do podružných rozvaděčů; svodiče přepětí třídy D(III) – ochrana citlivé elektroniky, které se instalují vždy co nejblíže chráněným zařízením; svodiče přepětí telekomunikační, signálové a datové, které jsou určené k ochraně telefonních, televizních, počítačových a zabezpečovacích vedení, instalují se v místě jejich vstupu do objektu.