Když zjistíte, že Vám nefunguje elektřina v bytě, ověřte si, zda je stejný problém i u nejbližších sousedů nebo v celé ulici. V takovém případě se informujte na telefonním čísle PORUCHY ČEZ, a.s.: 840 850 860, zda se nejedná o jejich závadu.
V opačném případě si zavolejte elektrikáře: ELIAS – tel.: 603 715 240.

Když zjistíte závadu na elektrickém spotřebiči nebo na elektroinstalaci, nepouštějte se nikdy sami do opravy, může Vám hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Zavolejte si elektrikáře: ELIAS – tel.: 603 715 240.

Nikdy nepoužívejte poškozené elektrospotřebiče, může Vám hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Zavolejte si elektrikáře: ELIAS – tel.: 603 715 240.