ELIAS provádí opravy vyhrazených elektrických zařízení do 1000V a hromosvodů v objektech třídy A. Firma si poradí s nefungujícím zvonkem, termostatem, domovním telefonem, světlem, vypálenou zásuvkou, provrtaným kabelem ve zdi, překopnutým kabelem v zemi, vadným jističem v bytové rozvodnici i v elektroměrovém rozvaděči nebo s utrženým hromosvodem. Každá závada je opravitelná.

ELIAS provádí i pozáruční opravy bojlerů, elektrických sporáků, žehliček, vysavačů a dalších domácích spotřebičů (s výjimkou ledniček a mrazáků – u těchto spotřebičů opravuji pouze závady v elektrických obvodech, co se týká chladících médií – neopravuji, nedoplňuji), dále pozáruční opravy ručního elektrického nářadí, elektrických částí strojů a zařízení, opravy prodlužovacích přívodů.

Cena prací je stanovena individuálně rozpočtem podle aktuálního stavu zakázky.

Pokud není cena stanovena rozpočtem, je v sazbě 300,-Kč/hod + DPH.

Doprava je účtována v sazbě 8,50Kč/km + DPH.

Pokud potřebujete opravit Vaše elektrické zařízení, hromosvod, domácí spotřebiče, ruční elektrické nářadí, stroje, prodlužovací přívody nebo jiná el. zařízení, volejte ELIAS – 603 715 240.