LPS

Blesk je výboj mezi elektricky opačně nabitými mraky nebo mezi mraky a zemí. Přestože vzduch je poměrně dobrým izolátorem, za určitých okolností může vést elektrický proud, a to když v důsledku vzniku velmi silného elektrického pole dojde k jeho ionizaci. Je-li elektrické napětí větší, než je schopen odizolovat, vznikne elektrický výboj – blesk. Elektrický proud v blesku teče jen velmi krátký okamžik. Během něj dojde k vyrovnání rozdílu statických elektrických nábojů a k vybití extrémně vysokého napětí.

LPS (angl. lighting protection system) – systém ochrany před bleskem. Jedná se o kompletní systém, který se používá pro snížení hmotných škod způsobených údery blesku do stavby. Skládá se z vnější (jímače, svody, uzemnění – hromosvod) a vnitřní (ekvipotenciální pospojování; svodiče přepětí; elektrické izolace vnějšího LPS) části systému ochrany před bleskem.

Inovace ve vnější ochraně před bleskem je vodič s vysokonapěťovou izolací HVI® firmy DEHN pro zajištění dostatečné vzdálenosti vůči elektricky vodivým částem. Tu je často obtížné dodržet. Aby bylo zabráněno plazivým přeskokům (i na vzdálenost několika metrů), je tento vodič vybaven speciálním vnějším pláštěm, který umožňuje řídit vysoká impulzní napětí způsobená bleskem vůči potenciálu tohoto pláště. Tento vodič se vyrábí v několika variantách. Při použití vodiče HVI® light a HVI® long se šedým pláštěm je možné jej opatřit barevnou povrchovou úpravou, výsledná instalace není na stěnách budovy tolik nápadná.