ZÁSUVKOVÉ BLOKY PRO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

Ideální, elegantní řešení pro připojení přenosných zařízení v zasedacích místnostech. Uživatelé mohou využít silových zásuvek pro napájení a datových pro připojení na síť nebo připojení na datový projektor. zasuvkove-bloky-pro-zasedaci-mistnosti.jpg